Prodloužení platnosti průkazu studenta s licencí ISIC (2018/2019)

Sběr žádostí byl ukončen

Revalidační známky budou k dispozici na příslušných studijních odděleních od 15. 01. 2019 po předložení průkazu ISIC a dokladu o uhrazení poplatku.

Poznámka: sběr žádostí probíhal od 07. 01. 2019 do 12. 01. 2019.

Copyright © 2013 – 2019 Univerzita Tomáše Bati ve ZlíněCentrum výpočetní techniky