Prodloužení platnosti průkazu studenta s licencí ISIC (2019/2020)

Sběr žádostí byl ukončen

Revalidační známky budou k dispozici na příslušných studijních odděleních při zápisu do dalšího ročníku po předložení průkazu ISIC a dokladu o uhrazení poplatku.

Poznámka: sběr žádostí probíhal od 28. 05. 2019 do 19. 08. 2019.

Copyright © 2013 – 2019 Univerzita Tomáše Bati ve ZlíněCentrum výpočetní techniky