Prodloužení platnosti průkazu studenta s licencí ISIC (2018/2019)

Sběr žádostí byl ukončen

Revalidační známky budou k dispozici na příslušných studijních odděleních při zápisu do dalšího ročníku po předložení průkazu ISIC a dokladu o uhrazení poplatku.

Poznámka: sběr žádostí probíhal od 24. 05. 2018 do 20. 08. 2018.

Copyright © 2013 – 2018 Univerzita Tomáše Bati ve ZlíněCentrum výpočetní techniky