Prodloužení platnosti průkazu studenta s licencí ISIC (2020/2021)

Sběr žádostí byl ukončen

Revalidační známky budou k dispozici na příslušných studijních odděleních při zápisu do dalšího ročníku po předložení průkazu ISIC a dokladu o uhrazení poplatku.

Poznámka: sběr žádostí probíhal od 28. 04. 2020 do 16. 08. 2020.

Copyright © 2013 – 2020 Univerzita Tomáše Bati ve ZlíněCentrum výpočetní techniky