Prodloužení platnosti průkazu studenta s licencí ISIC (2019/2020)

Sběr žádostí byl ukončen

Revalidační známky budou k dispozici na příslušných studijních odděleních od 28. 01. 2020 po předložení průkazu ISIC a dokladu o uhrazení poplatku.

Poznámka: sběr žádostí probíhal od 14. 01. 2020 do 21. 01. 2020.

Copyright © 2013 – 2020 Univerzita Tomáše Bati ve ZlíněCentrum výpočetní techniky